Arhiva

ANUNȚ (14decembrie2015):

Achiziționarea de servicii pentru întocmirea documentației topo cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea finalizării exproprierii imobilelor proprietate privată aferente lucrării de utilitate publică Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul Național de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) – Ungheni (Republica Moldova) (invit_particip)

ANUNȚ (03decembrie2015):

Achiziționarea de servicii pentru organizarea conferinței de închidere a proiectului (anunt_conf)
– achiziționare echipamente (anunt-adechip)
– servicii de închiriere vehicul de transport (anunt_inchiriere)

ANUNȚ (06august2015):

Achiziționarea de servicii juridice:
Erată
Invitație de participare
Caiet de Sarcini
Selectare Oferte
Formular privind Oferta Tehnică
Formular privind Tarifele
Proiect contract servicii