Solicitarea

Tipizat: Formular Solicitare

Modalitate de contestare:

Modalitatea de contestare a deciziei și modele de formulare Mențiune expresă a legii – (Art. 5, alin. 1, lit. i) din Legea nr. 544/2001) în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare.

Modelele de reclamație administrativă se regăsesc în Anexele 2 și 3 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Rapoarte anuale pentru Lg. 544/2001: