Documente și Acte publice

Referat de aprobare pentru operațiuni petroliere (referatOP)
Ordin pentru operațiuni petroliere (ordinOP)
Referat de aprobare pentru domeniul minier (referatDM)
Ordin pentru domeniul minier (ordinDM)