Legislație conexă

LEGE Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor

ORDONANTĂ Nr. 1 din 19 ianuarie 2011 Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26 ianuarie 2011

ORDIN Nr. 299/638 din 8 aprilie 2010 Privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogarilor pentru parametrii chimici in conformitate cu prevederile art. 9 din Lege nr. 458/’2002 privind calitatea apei potabile PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 290 din 4 mai 2010

REGULAMENTUL (UE) Nr. 115/2010 al COMISIEI din 9 februarie 2010 Pentru stabilirea condiţiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale şi din apele de izvor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 3 din 5 februarie 2010 Pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 25 septembrie 2008

ORDONANŢĂ Nr. 11 din 29 ianuarie 2010 Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 29 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE Nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

HOTĂRÂRE Nr. 852 din 13 august 2008 Pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

ORDIN Nr. 341 din 20 februarie 2007 Pentru aprobarea Normelor de igienă şi a procedurilor de notificare privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale natural PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 1 martie 2007

ORDIN Nr. 662 din 28 iunie 2006 Privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodarire a apelor PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 1 august 2006

LEGE Nr. 112 din 4 mai 2006 Pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 12 mai 2006

HOTĂRÂRE Nr. 930 din 11 august 2005 Pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi marimea zonelor de sanitara şi hidrogeologica protecţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 2 septembrie 2005

HOTĂRÂRE Nr. 1154 din 23 iulie 2004 Privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 18 august 2004

LEGEA Nr. 311 din 28 iunie 2004 Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 30 iunie 2004

LEGEA Nr. 310 din 28 iunie 2004 Pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 30 iunie 2004

Directiva 2003/40/CE 16 mai 2003 Privind lista limitelor de concentraţie si cerinţelor de etichetare pentru constituenţii apelor minerale naturale, precum si a condiţiilor de utilizare a aerului îmbogaţit cu ozon pentru apele minerale naturale si apele de izvor

HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

LEGEA Nr. 458 din 8 iulie 2002 Privind calitatea apei potabile PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 29 iulie 2002

LEGEA Nr. 343 din 31 mai 2002 Pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18 iunie 2002

ORDONANŢĂ Nr. 109 din 31 august 2000 Privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 2 septembrie 2000

LEGEA Nr. 107 din 25 septembrie 1996 Legea Apelor – publicata in Monitorul Oficial Nr. 244 din 8 octombrie 1996.