Domeniul Apelor

ORDIN Nr. 139 din 12 iulie 2018 Privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 6 august 2018

ORDIN Nr. 5 din 24 ianuarie 2012 Privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31 ianuarie 2012

HOTĂRÂRE Nr. 532 din 2 iunie 2010 Privind modificarea si completarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin HG nr. 1020/2005 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 16 iunie 2010

ORDIN Nr. 98 din 3 iunie 2008 Privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRM nr.87/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le insoţesc şi de gaze necombustibile

ORDIN Nr. 87 din 20 mai 2008 Pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apa minerala naturala, apa minerala terapeutica, apa geotermala, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile

HOTĂRÂRE Nr. 1020 din 1 septembrie 2005 Privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a aplelor minerale naturale PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 22 septembrie 2005