Domeniul Minier

ORDIN Nr. 254/2019 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului

ORDIN Nr. 243/2019 din 6 iunie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Raportului privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere

HOTĂRÂRE nr.350 din 20 mai 2015 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr.85/2003

ORDIN Nr. 202/2881/2348 din 4 decembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

ORDONANTA de URGENTA nr.102 din 2 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si modelul de Act aditional de modificare a redevenei miniere Act Aditional

ORDIN nr. 81 din 4 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 198/2009

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ORDIN Nr. 158 din 21 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRM nr. 198/2009

ORDIN Nr. 125 din 15 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRM nr. 94/2009

ORDIN Nr. 142 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRM nr. 94/2009

ORDIN Nr. 138 din 15 septembrie 2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale in domeniul minier

ORDIN Nr. 15 din 15 ianuarie 2010 privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

ORDIN Nr. 198 din 28 septembrie 2009 pentru Instrucţiunile tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere

ORDIN Nr. 94 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare

ORDIN Nr. 47 din 14 martie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare

ORDIN Nr. 122 din 14 iunie 2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare

ORDIN Nr. 27/324 din 25 martie 2005 pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi reglementarea modului de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

ORDIN Nr. 17 din 9 martie 2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului

ORDIN Nr. 197 din 13 noiembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate în domeniul extractiv minier

HOTĂRÂRE Nr. 1208 din 14 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

LEGEA MINELOR 85/2003 cu modificări 2016

ORDIN Nr. 187 din 5 noiembrie 2002 pentru aprobarea Criteriilor privind conţinutul documentaţiilor pentru metodele de exploatare cadru in mine şi cariere/balastiere

ORDIN Nr. 116 din 17/18 septembrie 1998 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor