Domeniul Petrolier

Anexa Ordin 204/17.04.2019
Anexa la Ordinul Președintelui A.N.R.M. nr. 204 din 17.04.2019 privind încadrarea zăcămintelor comerciale în noile clase de țițeiuri, conform metodologiei de calcul a prețului de referință al țițeiurilor extrase în România.

HOTĂRÂRE Nr 695-2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 47 din 1 septembrie 2012
Pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ORDIN Nr. 275 din 1 august 2012
Pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

ORDIN Nr. 150 din 28 mai 2012
Privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDIN Nr. 1370/9/122 din 23 martie 2012
Pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru intărirea disciplinei in sectorul gazelor naturale

ORDIN Nr. 115 din 12 martie 2012
Privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

ORDIN Nr. 247 din 15 decembrie 2011
Privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, condensatului, gazolinei şi etanului lichid pentru anul 2005

ORDIN Nr. 1284/27/160 din 22 iunie 2011
Privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru intărirea disciplinei in sectorul gazelor naturale

ORDIN Nr. 150 din 12 mai 2011
Privind aprobarea Contractului cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

ORDIN Nr. 19 din 27 ianuarie 2011
Pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRM nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDIN Nr. 8 din 12 ianuarie 2011
Pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservarii sondelor de petrol

ORDIN Nr. 139 din 15 septembrie 2010
Pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si incasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de ANRM in vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

ORDIN Nr. 13 din 14 ianuarie 2010
Privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDIN Nr. 53 din 21 martie 2008
Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDIN Nr. 196 din 10 octombrie 2006
Privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDIN Nr. 194 din 3 octombrie 2006
Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

ORDIN Nr. 122 din 14 iunie 2006
Privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care intocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare

ORDIN Nr. 1 din 4 ianuarie 2006
Pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modificarea regimului sondelor si avizarea execuţiei de operaţiuni petroliere de exploatare experimentală

ORDIN Nr. 150 din 3 noiembrie 2005
Pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul de detaliu al Cărţii petroliere si modul de intocmire a acesteia

ORDIN Nr. 89 din 18 iulie 2005
Privind aprobarea modelului-cadru al Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor in domeniul efectuării de operaţiuni petroliere

ORDIN Nr. 462/67 din 9 iunie 2005
Privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui ANRM nr. 873/141/2004 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

HOTĂRÂRE Nr. 2075 din 24 noiembrie 2004 Privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004

LEGEA PETROLULUI 238 din 7 iunie 2004 – Legea petrolului Publicata in Monitorul Oficial Nr. 535 din 15 iunie 2004

LEGEA Nr. 68 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente

LEGEA Nr. 254 din 16 mai 2001
Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 216 din 24 noiembrie 2000
Privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

ORDIN Nr. 158 din 30 septembrie 1999
Privind completarea Instrucţiunilor referitoare la raportarea taxelor şi redevenţelor miniere datorate bugetului de stat de către titularii de acorduri petroliere şi de licenţe şi/sau permise miniere

ORDIN Nr. 98 din 17 august 1998 Privind aprobarea metodologiilor de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

ORDIN Nr. 43 din 25 martie 1998
Pentru punerea in aplicare a unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri in domeniul petrolier

ORDIN Nr. 41 din 18 martie 1998
Pentru punerea în aplicare a unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri în domeniul petrolier

ORDIN Nr. 103 din 8 decembrie 1997
Pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi de redevenţa petrolieră

 ORDIN Nr. 102 din 8 decembrie 1997
Referitor la gestionarea fondului naţional de resurse geologice şi rezerve de petrol

ORDIN Nr. 101 din 8 decembrie 1997
Pentru aprobarea instrucţiunilor tehnice privind evaluarea, clasificarea, confirmarea resurselor geologice şi rezervelor de petrol şi conţinutul cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice şi rezervelor de petrol.