Arhiva

ANUNȚ (06august2019)

Proiect de HG și Nota de fundamentare privind reactualizarea amenzilor prevazute la art. 57 din Legea minelor 85/2003. (HG și NF – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (19iunie2019)

Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere. (Ordin și Anexă – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (06iunie2019)

Proiect de Ordin privind aprobarea Conţinutului-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului (Ordin și Anexă – proiect)

ANUNȚ (25februarie2019)

Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, cu modificările ulterioare (referat) și (ordin)

ANUNȚ (13februarie2019)

Proiect de ORDIN privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al țițeiurilor extrase în România (referat) și (ordin)

ANUNȚ (17ianuarie2019)

Proiect de HG și nota de fundamentare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statuluiși și din administrarea ANRM în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societății ”Conpet” – S.A. Ploiești (HG) și (NF)

ANUNȚ (16ianuarie2019)

Proiect de HG și nota de fundamentare privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere (HG) și (NF)

ANUNȚ (09ianuarie2019)

Proiect de HG și nota de fundamentare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea ANRM și în concesiunea Societății ”Oil Terminal” – S.A. Constanța (HG) și (NF)

ANUNȚ (17iulie2018)

Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier (ordin), (referat) și (analiza)

ANUNȚ (29iunie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul BALOTEȘTI NORD (HG_NF)

ANUNȚ (20iunie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru acte adiționale cu SNGN ROMGAZ (HG) și (NF)

ANUNȚ (11iunie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul OCNA de FIER (HG_NF)

ANUNȚ (11iunie2018)

Participanti dezbatere
Minuta
privind organizarea dezbaterii publice a proiectului de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

ANUNȚ (18mai2018)

Situația tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din țară (ordin), (referat1) și (referat2)

ANUNȚ (12martie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul BARNAR VEST (HG_NF)

ANUNȚ (01februarie2018)

Dezbatere publică a proiectului de Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România (ordin) și (referat)

ANUNȚ (19ianuarie2018)

Metodologia de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România (ordin) și (referat)

ANUNȚ (15decembrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul ROVINA (HG_NF)

ANUNȚ (20noiembrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul RONȚĂU (HG_NF)

ANUNȚ (20noiembrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul HODIȘ (HG_NF)

ANUNȚ (20noiembrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul NICULIȚEL (HG_NF)

ANUNȚ (30octombrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul ROVINA (HG_NF), documentații de mediu (Studiu Impact Mediu), plan refacere mediu (refmediu) și (SAMAXmediu)

ANUNȚ (27octombrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare ANRM-ROMGAZ (HG) și (NF)

ANUNȚ (27octombrie2017)

Proiect de HG și nota de fundamentare ANRM-ROMGAZ+AMROMCO (HG) și (NF)

ANUNȚ_CONPET (12octombrie2017)

Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2018 (CONPET) (OrdinCcdr), (Referat) și (Ccdr)

ANUNȚ_OIL TERMINAL (12octombrie2017)

Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2018 (CONPET) (OrdinCcdr), (Referat) și (Ccdr)

ANUNȚ (26mai2017)

Proiect H.G. Conpet
Nota de fundamentare Conpet

ANUNȚ (15mai2017)

Referat privind analiza variantelor de calcul al prețului de referință al gazelor naturale extrase în România (referat)

Rezolutie dezbatere

– lista participantilor (Lista)
– minuta dezbaterii (Minuta)
– punct de vedere Cupru Min Abrud (CupruMinAbrud)

ANUNȚ (14iunie2017)

ORDIN privind modificarea Ordinului nr.117107.06.2017 (ordin nr. 125)

ANUNȚ (08iunie2017)

Dezbatere privind aprobarea Licentei de concesiune nr.18174/2015 incheiata intre ANRM si SC Samax Romania srl (nf_hg)

ANUNȚ (29decembrie2016)

Proiect privind Procedura pentru emiterea autorizației de stocare geologică a dioxidului de carbon (anunt publicare) și (procedura stocare)

ANUNȚ (09decembrie2016)

Proiectul de ordin pentru aprobarea instrucțiunilor tehnice de reglementare a garanției financiare pentru refacerea mediului afectat de activități miniere (Ordin) și (NF)

ANUNȚ (23septembrie2016):

Proiect de HG şi NF încheiat între ANRM și SC CRH AGREGATE BETOANE SA privind licența de concesiune pentru perimetrul TAUL ROSU – PALTIN I (HG_NF)

ANUNȚ (18noiembrie2016)

Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2017 (CONPET) (OrdinCcdr) și (Ccdr)

ANUNȚ (02noiemmbrie2016):

Proiect de hotărare a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinand domeniului public al statului (NF), (HG), (Anexa1), (Anexa2), (Anexa3)

ANUNȚ (06octombrie2016):

Propunere de actualizare a tarifelor practicate de Oil Terminal
Referat
Ordin

ANUNȚ (8septembrie2016):

Proiectul de HG si NF privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare – exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. (HG) și (NF)

ANUNȚ (31august2016):

Proiectul de HG şi NF privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare-dezvoltare-exploatare petroliera, încheiat între ANRM și SNGN ROMGAZ (HG) și (NF)

ANUNȚ (13iulie2016):

Proiect de HG şi NF încheiat între ANRM și SC DOSIL TEAM srl privind licența de concesiune pentru perimetrul MOVILA MIRESII (HG_NF)

ANUNȚ (30iunie2016)

Proiecte de HG şi NF privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare:
– la perimetrul P IX 2 Chişlaz (HG_NF Chişlaz)
– la perimetrul P IX 3 Coseşti (HG_NF Coseşti)
– la perimetrul P IX 4 Cosminele (HG_NF Cosminele)

ANUNȚ (27iunie2016)

Proiecte de HG şi NF privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune:
– pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare cu SNGN ROMGAZ (HG_NF romgaz)
– pentru dezvoltare-exploatare cu SNGN ROMGAZ şi AMROMCO ENERGY srl (HG_NF romgaz_amromco)
– pentru dezvoltare-exploatare cu AMROMCO ENERGY srl (HG_NF amromco)

ANUNȚ (25mai2016)

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adițional nr.1 la perimetrul EVIII-8 Est Depresiunea Panonică (HG_NF)

ANUNȚ (15aprilie2016)

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adițional nr.2 la perimetrul EX-27 Muridava (HG_NF27) și perimetrul EX-28 Est Cobălcescu (HG_NF28)

ANUNȚ (11martie2016)

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adițional nr.1 la perimetrul EX-12 Crai Nou (HG_NF)

ANUNȚ (23decembrie2015) și modificat cu ANUNȚ (04ianuarie2016)

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (referat2312), (draft) și (referat0601), (anunț dezbatere publică), (minuta), (audio)

ANUNȚ (11decembrie2015)

Proiect de HG și NF privind modificarea denumirii, a caracteristicilor tehnice și a valorii de inventor a unor bunuri aparținând domeniului public al statului ANRM – SNTGN Transgaz Mediaș (HG), (NF), (Anexa 1), (Anexa 2), (Anexa 3), (Anexa 4) și (Anexa 5)

ANUNȚ (25noiembrie2015)

Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2016 (CONPET) (OrdinCC) și (CC_Conpet)

(15 octombrie 2015) Contractul – cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016, propus de Societatea Oil Terminal S.A. – Constanța (contract)

ANUNȚ (12octombrie2015)

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adițional nr.1 la perimetrul EX-6 Curtici (HG_NF)

ANUNȚ (06octombrie2015)

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actelor adiționale la perimetrele Periam, Biled și Băile Felix (HG_NF_Periam), (HG_NF_Biled) și (HG_NF_BaileFelix), precum și (AA_Periam), (AA_Biled) și (AA_BaileFelix)

ANUNȚ (29septembrie2015)

Proiect de HG şi NF privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statului (HG_NF)

ANUNȚ (01septembrie2015)

Proiect de HG şi NF privind inființarea pe lângă A.N.R.M. a unei activități finanțate integral din venituri proprii (NF_HG-TT2015)

ANUNȚ (21iulie2015):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Concesiune pentru explorare – dezvoltare – exploatare petrolieră în perimetrul E X-10 PARTA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2012 (NF_HG)

ANUNȚ (21iulie2015):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV – 5 Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1335/2004 (NF_HG)

ANUNȚ (16iulie2015):

Proiectul si hotararea de guvern privind modificarea şi completarea HG 1033/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional ” Conductă de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi– Ungheni (NF_HG)

ANUNȚ (16iulie2015):

Proiect de HG şi NF privind actualizarea valorii amenzilor prevăzute la art. 57 din Legea minelor nr.85/2003 (HG/NF)

ANUNȚ (24iunie2015):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea Actului adițional nr.13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican și XV Midia referitor exclusiv la Suprafața Contractuală de Apă Adâncă Midia (NF_HG)

ANUNȚ (18iunie2015):

Proiect de HG şi NF încheiat între ANRM și SC MATERO-AMA srl privind licența de concesiune pentru perimetrul CAP ROȘU (HG_NF)

ANUNȚ (11iunie2015):

Proiect de HG şi NF încheiat între ANRM și SC PELL AMAR srl privind licența de concesiune pentru perimetrul BALTA ALBĂ (HG_NF)

ANUNȚ (07aprilie2015):

Proiect de HG şi NF încheiate între ANRM și SC Balastiera Nedelea srl privind licența de concesiune pentru perimetru POIANA (NF_HG)

ANUNȚ (07aprilie2015):

Proiect de HG şi NF încheiate între ANRM și SC GEOMIN srl privind licența de concesiune pentru perimetru VALEA PODULUI (NF_HG)

ANUNȚ (10februarie2015):

Înscrierea In inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți de imobil situat in orașul Bacău, str. Oituz, nr. 63, județu1 Bacău (HG)

ANUNȚ (12decembrie2014):

REFERAT privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului la S.C. CONPET S.A. (referat_Conpet)

Proiecte de HG şi NF încheiate între ANRM și ROMGAZ: – 6 perimetre (HG) și (NF) – 2 perimetre (HG) și (NF) – perimetrul Vlădeni (HG) și (NF)

ANUNȚ (08decembrie2014):

NORME METODOLOGICE privind, verificarea, evaluarea, clasificarea şi luarea în evidenţă a resurselor/rezervelor geologice de substanţe minerale utile solide (NM)

ANUNT (27octombrie2014):

Proiect de Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei şi condensatului pentru anul 2015 (Contract-cadru)

ANUNT (21octombrie2014):

Proiectele de hotărâre a Guvernului și instrumentele de motivare ale acestor proiecte de acte normative, în vederea aprobării următoarelor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare: l. Licența de concesiune nr. 557312004 a activitălii miniere de exploatare a apei minerale terapeutice în perimetrul Venus, județul Constanța, încheiată între Agenția Nalională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială PALACE HOTEL&RESORT S.R.L.; 2. Licența de concesiune nr. l30ll/2010 a activității miniere de exploatare a calcarului  industrial în perimetrul SĂLIȘTE – HONDOL, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Nafională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA S.R.L. NF_HG(5573), NF_HG(13011)

ANUNT (09octombrie2014):

Proiect de Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2015 (Contract-cadru)

ANUNT (16septembrie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare – dezvoltare – exploatare în perimetrul EX – 29 Est Rapsodia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1054/2011 (HG) și (NF)

ANUNȚ (30iulie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Acordul de concesiune al conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, încheiat intre Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “Transgaz”-S.A. Mediaș.(HG/NF)

ANUNT (03iulie2014):

Proiect de HG şi NF privind actul adițional nr.3 la Acordul petrolier de concesiune pentru 18 perimetre de explorare-dezvoltare-exploatare (HG) și (NF)

ANUNT (3iulie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea licenței de concesiune nr.16843/2013 pentru perimetrul COLTII BAJENIEI (HG/NF)

 ANUNT (1iulie2014):

Proiect de Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier (Referat) și (Ordin)

ANUNT (19iunie2014):

Proiect de HG şi NF privind actul adițional nr.1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-25 Luceafărul (HG) și (NF)

ANUNȚ (04iunie2014):

Proiect de HG şi NF privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea – Turceni (HG/NF)

ANUNT (20mai2014):

Proiecte de HG și NF pentru următoarele perimetre: P IX – 2 Chișlaz P IX – 3 Cosești P IX – 4 Cosminele P VIII – 16 Oporelu – Constantinești P VIII – 24 Siliștea – Măgureni

ANUNT (30aprilie2014):

Proiect de procedură pentru emiterea autorizației de explorare in vederea stocării geologice a dioxidului de carbon (Procedura)

ANUNT (28aprilie2014):

Proiect de HG şi NF privind actul adițional nr.1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-2 Tria (HG/NF)

ANUNT (23aprilie2014):

Proiect de HG şi NF privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere (HG/NF)

ANUNT (16aprilie2014):

Proiect de HG şi NF privind modificarea HG nr.1419/2009 (HG/NF)

ANUNT (10aprilie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea concesionării a 22 perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiată între ANRM și SNGN ROMGAZ (NF) și (HG)

ANUNT (19martie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea licenței de concesiune nr.16203/2013 pentru perimetrul BARNAR VEST (HG/NF)

ANUNT (11martie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră in perimetrul EX – 27 Muridava (HG/NF)

ANUNT (11martie2014):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră in perimetrul EX – 28 Est Cobălcescu (HG/NF)

ANUNT (20decembrie2013):

Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2014 (Referat) şi (Ordin)

ANUNT (17decembrie2013):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adiţional nr.12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră in perimetrul XIII Pelican si XV Midia (HG) şi (NF)

ANUNT (18octombrie2013):

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (NF) şi (OUG)

ANUNT (27 august 2013):

PROIECTUL de OG pentru ratificarea Memorandumului de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila în cazul lucrarilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conducta de intreconectare a Sistemului National de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România) – Ungheni (Republica Moldova)” (OG) şi (NF)

ANUNT (11iulie2013):

PROIECTUL de HG NF pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 474/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Conducta de interconectare a Sistemului de transport gaze naturale din România cu Sistemul de Transport gaze naturale din Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni” (HG) şi (NF)

ANUNT (02iulie2013):

Proiect de HG şi NF privind aprobarea actului adiţional nr.3 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră in perimetrul XIX Neptun (HG) şi (NF)

ANUNT (12 iunie 2013):

PROIECTUL de hotarâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ” Conducta de interconectare a Sistemului de transport gaze naturale din România cu Sistemul de Transport gaze naturale din Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni”

ANUNT (23mai2013):

Proiect de HG şi NF privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului (OIL TERMINAL) (HG) şi (NF)

ANUNT (24aprilie2013):

Proiect de HG privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului (CONPET) (HG) cu (Anexa1), (Anexa2), (Anexa3) şi (NF)

ANUNT (02aprilie2013):

Conducta de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni (HG) şi (NF)

ANUNT (22martie2013):

Proiect privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 2.075/2004
(Nota fundamentare)
şi (Proiect HG)

ANUNT (18ianuarie2013):

Conducta de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni (Proiect de HG) şi (Nota de fundamentare)

ANUNT (02noiembrie2012):

CONTRACTUL-CADRU pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condesatului şi etanului lichid pentru anul 2013 (Ordin ANRM) şi (Referat ANRM)

PROCEDURA de emitere a autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon (Proiect de Procedură)

Note de fundamentare si proiecte de HG – RUNDA IX:

NF_SUDURAU;

PR_SUDURAU;

Note de fundamentare si proiecte de HG – RUNDA X:

ANUNT (25martie2011):

NF 10 Parta; NF 4 Tulca; NF 11 Buzias; NF 9 Paulis;

HG 10 Parta; HG 4 Tulca; HG 11 Buzias; HG 9 Paulis;

ANUNT (05mai2011):

NF Adea; NF Curtici; NF Voivozi;

HG Adea; HG Curtici; HG Voivozi;

ANUNT (26mai2011):

NF Tria; NF Baile Felix; NF Periam; NF Biled;

HG Tria; HG Baile Felix; HG Periam; HG Biled;