Consultare publică

ANUNȚ (18ianuarie2019)

Proiect de ORDIN privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (17ianuarie2019)

Proiect de HG și nota de fundamentare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statuluiși și din administrarea ANRM în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societății ”Conpet” – S.A. Ploiești (HG) și (NF) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (16ianuarie2019)

Proiect de HG și nota de fundamentare privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere (HG) și (NF) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (11ianuarie2019)

Proiect de HG și NF privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea ANRM a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava (NF_HG1101) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (11ianuarie2019)

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.138/2010 (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (10ianuarie2019)

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.139/2010 (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (09ianuarie2019)

Proiect de HG și nota de fundamentare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea ANRM și în concesiunea Societății ”Oil Terminal” – S.A. Constanța (HG) și (NF) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (19decembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru perimetrul LEURDA – PORCAȘA (HG) și (NF)

ANUNȚ (19decembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru act adițional nr.5 în perimetrul XIX Neptun (HG) și (NF)

ANUNȚ (7noiembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru act adițional nr.4 în perimetrul XIX Neptun (HG) și (NF)

ANUNȚ (27august2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul DÂMBOVICIOARA-GÂLGOAIE(HG_NF)