Consultare publică

ANUNȚ (6martie2019)

Proiect de HG și NF în vederea aprobării Licenței de concesiune nr. 13233/2010 a activității miniere de exploatare a nisipului și pietrișului în perimetrul ZIMANDU NOU – EST, județul Arad (HG_NF 13233) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (18ianuarie2019)

Proiect de ORDIN privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (11ianuarie2019)

Proiect de HG și NF privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea ANRM a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava (NF_HG1101) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (11ianuarie2019)

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.138/2010 (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (10ianuarie2019)

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.139/2010 (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (19decembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru perimetrul LEURDA – PORCAȘA (HG) și (NF)

ANUNȚ (19decembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru act adițional nr.5 în perimetrul XIX Neptun (HG) și (NF)

ANUNȚ (7noiembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru act adițional nr.4 în perimetrul XIX Neptun (HG) și (NF)

ANUNȚ (27august2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul DÂMBOVICIOARA-GÂLGOAIE(HG_NF)