Consultare publică

ANUNȚ (11DECEMBRIE2019)

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002 (Ordin, Referat)

ANUNȚ (2decembrie2019)

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru resurse minerale nr. 94/2009 (Proiect de ordin, Referat)

ANUNȚ (23octombrie2019)

Contract cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020 (Contract cadru, Referat)

ANUNȚ (23octombrie2019)

Contract cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid pentru anul 2020 (Contract cadru, Referat)

ANUNȚ (19septembrie2019)

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (Ordin, Referat de analiză, Referat de aprobare) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (04septembrie2019)

Proiect de Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier (Ordin, Anexă, Referat – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (05august2019)

Proiect de HG și Nota de fundamentare în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și dării în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă, perimetrul DÂMBOVICIOARA-GÂLGOAIE, județul Argeș. (HG și NF – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (28iunie2019)

Proiect de Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind corelarea metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018 și referatul aferent acestuia. (Ordin și Referat – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (14iunie2019)

Proiect de HG și Nota de fundamentare în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă, perimetrul ȘEȘTINA, județul Mureș. (HG și NF – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (14iunie2019)

Proiect de HG și Nota de fundamentare în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de calcar industrial și de construcție (calcar cristalin), perimetrul OCNA DE FIER, județul Caraș-Severin. (HG și NF – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (22mai2019)

Proiect de Ordin pentru aprobarea Conţinutului-cadru pentru elaborarea Raportului privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere (Ordin și Anexă – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (16mai2019)

Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul Președintelui A.N.R.M. nr. 204/2019 privind aprobarea metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru țițeiurile extrase în România și a instrucțiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere (Ordin – proiect) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (24aprilie2019)

Proiect de HG și NF privind modificarea denumirii, a caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz”- S.A. Mediaș, aprobarea Actului adițional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și S.N.T.G.N. “Transgaz”- SA Mediaș, precum și actualizarea Anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. (HG_NF 5876) (Anexele 4 si 5 la pHG_NF-5876) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (23aprilie2019)

Proiect de HG și NF în vederea aprobării actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de exploatare, dezvoltare și exploatare petrolieră, aprobat prin HG nr. 287/2000. (HG_NF 5786) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (18aprilie2019)

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, cu modificările și completările ulterioare (Ordin – draft) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (16aprilie2019)

Proiect de HG și NF în vederea aprobării unor măsuri privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (HG_NF_ANEXĂ 5255) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (12aprilie2019)

Proiect de HG și NF în vederea aprobării Licenței de concesiune nr. 5855/2005 a activității miniere de exploatare a apei minerale necarbogazoase în perimetrul Șeștina, județul Mureș (HG_NF 5855) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (6martie2019)

Proiect de HG și NF în vederea aprobării Licenței de concesiune nr. 13233/2010 a activității miniere de exploatare a nisipului și pietrișului în perimetrul ZIMANDU NOU – EST, județul Arad (HG_NF 13233) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (18ianuarie2019)

Proiect de ORDIN privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (11ianuarie2019)

Proiect de HG și NF privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea ANRM a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava (NF_HG1101) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (11ianuarie2019)

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.138/2010 (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (10ianuarie2019)

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.139/2010 (ordin) – CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ (19decembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru perimetrul LEURDA – PORCAȘA (HG) și (NF)

ANUNȚ (19decembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru act adițional nr.5 în perimetrul XIX Neptun (HG) și (NF)

ANUNȚ (7noiembrie2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare pentru act adițional nr.4 în perimetrul XIX Neptun (HG) și (NF)

ANUNȚ (27august2018)

Proiect de HG și nota de fundamentare perimetrul DÂMBOVICIOARA-GÂLGOAIE(HG_NF)