Licenta de explorare Techirghiol Est

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Are calitatea de Concedent, alaturi de alte autoritati ale statului, negociaza si incheie in numele statului acorduri petroliere, licente de concesiune miniera si permise de exploatare.

In cadrul rundei 92/2016 ANRM a organizat un concurs public de oferta pentru concesionarea activitatii de explorare in perimetrul Lacul Techirghiol Est, Judetul Constanta, pentru substanta namoluri terapeutice. Ofertantul desemnat castigator este SC Formin SA, conform raportului de evaluare a ofertelor si ordinului 269/2016 publicat in Monitorul Oficial nr.987/08.12.2016.
Documentele care stau la baza stabilirii castigatorului prin procedura de ofertare (procese verbale, raportul de evaluare a ofertei) sunt date publice si pot fi consultate in conformitate cu legea nr.544/2001.

Perioada de derulare a activitatii de explorare (cercetare) aferenta licentei este cuprinsa intre 08.12.2016 si 07.12.2018 (2 ani). In perioada de cercetare se vor realiza ridicari topografice, masuratori topobatimetrice, sondaje cu prelevare probe namol, analize de laborator fizico-chimice complete, microbiologice si pentru indicatii terapeutice si exploatare experimentala a namolului terapeutic.

Conform Legii Minelor 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, la finalizarea lucrarilor de cercetare titularul licentei poate solicita concesionarea activitatii de exploatare conform art.18 alin 2(a). Licenta de exploatare se acorda prin negociere in baza unei cereri insotita de documentatia specifica conform art.20 alin. 1 al aceleasi legi.

Tinand cont de temerile comunitatii locale rezultate in urma dezbaterii publice din data de 17.05.2017 organizata de Primaria Techirghiol, ANRM are in vedere contractarea pe termen scurt a unui studiu de specialitate cu institute de profil in vederea stabilirii conditiilor de calitate a namolului terapeutic in vederea reintroducerii in lacul Techirghiol a cantitatilor optime in vederea regenerarii naturale a acestuia.

Rezultatul studiului va capata puterea unui normativ prin ordin ANRM si va fi opozabil tuturor titularilor de licente pe acest tip de substanta minerala utila, exploatata din Lacul Techirghiol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *