Concurs public de oferte

Cadrul general pentru organizarea rundelor:

În conformitate cu Legea petrolului nr. 238/2004, operaţiunile petroliere se realizează de către persoane juridice, române sau străine, în condiţiile legii, numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Perimetrele sunt ofertate prin apel public de ofertă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în Runda de licitaţie. Lista acestora este aprobată prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.M care este publicat, atât în Monitorul Oficial, cât şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi este postat pe pagina de Internet a A.N.R.M. –  www.namr.ro. Tot pe pagina de Internet poate fi accesat şi modelul de acord petrolier care este folosit la negocierea şi încheierea contractului cu firmele declarate câştigătoare.

Evaluarea ofertelor depuse, a capacităţii tehnice precum şi a celei financiare a ofertanţilor se realizează conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin HG nr. 2075/2004 cu modificările şi completările ulterioare.