Concurs public de oferte

Cadrul general pentru organizarea rundelor:

Activităţile miniere se efectuează de către persoane juridice care sunt înregistrate, specializate şi atestate în desfăşurarea unor astfel de activităţi sau se organizează în acest scop.

Aceste operaţiuni se realizează numai în cadrul unor perimetre autorizate de A.N.R.M., cu excepţia persoanelor fizice care execută activităţi miniere de exploatare în condiţiile stabilite de art. 29 din Legea minelor nr. 85/2003, în cazul cărora autorizarea perimetrului nu este necesară.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activitati miniere de explorare. Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare se aprobă prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Evaluarea ofertelor depuse, a capacităţii tehnice precum şi a celei financiare a ofertanţilor se realizează conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin HG nr. 1208/2003 cu modificările şi completările ulterioare.