Prezentare generală

În Romania, depozite de minereuri variate –  aur, cupru, plumb, zinc, mangan, fier, dar și sare – au fost exploatate din cele mai vechi timpuri. Dovezile arheologice sugerează faptul că activitatea minieră se desfăşoară în România de mii de ani. Producția de minereu a devenit mai bine organizată, în epoca romană, odată cu diversificarea tehnicilor de prelucrare.

Scurt istoric al industriei miniere din România:

În perioada romană: s-a dezvoltat producţia de bronz, aur și argint, plumb;

Secolele XIII – XVII: au fost introduse noi tehnologii de minerit; au fost descoperite noi zăcăminte de cupru, plumb, zinc, fier şi mangan; în a doua jumătate a secolului al XVII-lea au apărut primele instituţii cu rol de organizare, supraveghere şi de reglementare a activităţii miniere;

1854: a intrat în vigoare prima lege minieră, fiind înlocuitã în 1924 de o nouã lege,  pe baza noii constitutii a statului unitar român.

Potenţialul industriei miniere din România

În ultimii 150 de ani au fost colectate numeroase informaţii privind zăcămintele de minerale și potențialul de România. Toate zonele de interes major au fost acoperite. Mai mult, există un număr important de minerale care au fost identificate pentru prima dată în zăcăminte din ţara noastră, cum este cazul  elementului telur, descoperit în minereu de aur în zăcământului Fata Baii (jud. Zlatna), în Munții Metaliferi.

În trecut, numeroase zăcăminte, odată evaluate, au fost considerate epuizate sau au fost abandonate, întrucât nu ar fi prezentat aplicabilitate în mediul economic de la momentul respectiv. Până în prezent, au existat şanse limitate de a re-evalua astfel de zăcăminte, datorită lipsei de resurse, cu toate că instituţiile din România, responsabile pentru explorarea și dezvoltarea a acestor activităţi, deţin numeroase informații cu privire la toate aspectele geologice.

**

Prin urmare, România prezintă un potenţial investiţional semnificativ, în scopul realizării operaţiunilor de explorare, precum şi a re-evaluării perimetrelor despre care există deja date substanţiale.

De asemenea, activitatea geologică şi geofizică recentă a relevat faptul că există numeroase perimetre cu potențial considerabil pentru investigații suplimentare, și care oferă oportunități interesante pentru investitorii interesați de resurse minerale ale țării.

În prezent, activitatea din sectorul minier din România este reglementată de Legea minelor nr. 85/2003 şi normele metodologice de  aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1208/2003, reprezentând legislaţia primară din acest domeniu. Cele două acte normative stabilesc:

– procedura de aprobare şi emitere a permiselor de prospecţiune, licenţelor de explorare, licenţelor de exploatare, precum şi a permise de exploatare,

– procedura de avizare a activităţilor de explorare şi exploatare a substanţelor minerale utile,

– regimul taxelor, tarifelor şi redevenţelor miniere şi al garanţiei financiare pentru refacerea mediului,

– accesul la datele şi informaţiile cu privire la resursele minerale româneşti,

– condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere.